Ekologiskt

Att leva ekologiskt

ekologiskt

Först för att hålla isär begreppen:

Vad är ekologi?

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling, men här kommer vi mest avhandla ekologiskt. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologi

Vad är ekologisk?

Ekologiskt finns både i form av livsmedel, men också som en rad andra produkter. Du kan även bo ekologiskt eller helt övergripande, kort och gott leva ekologiskt.

 

Ekologiska produkter

Ekologiska produkter är ett begrepp inom EU, syftande på produkter som odlats och förädlats enligt EU-direktivet för ekologisk produktion. I laglig mening skall ekologiska produkter ha blivit ekologiskt certifierade för att få säljas som ekologiska enligt EU:s förordning för ekologiskt jordbruk (Rådets Förordning 834/2007). I Sverige är KRAV-märkning vanligast. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologiska_produkter Dharmazone har ett brett utbud av ekologiska produkter.

Ekologisk Mat

Det kanske mest populära ekologiska är ekologisk mat. Så här säger Wikipedia just om ekologisk mat “Ekologisk mat eller ekomat är mat gjord på råvaror som räknas som ekologiska, det vill säga att de kommer från odlingar som är certifierade för vissa regler. Den vanligaste märkningen för ekologisk mat i Sverige beviljas av Krav, som är en ekonomisk förening där stora aktörer inom livsmedelsindustrin finns som exempelvis ICA, Coop, LRF, Arla.” Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_mat
Du kan även läsa mer om ekologisk mat hos Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1

På denna sidan kommer vägleda er till rekommenderade ekologiska produkter och ekologisk matkasse, så att även du kan bidra till en bättre och mer hållbar miljö.

Se mer om

hos oss