Resurser för miljön

Naturvårdsverket är en bra och transparent myndighet som sköter sina uppdrag på ett exemplariskt sätt. Vi har ofta varit i kontakt med dem och har bara gott att säga.

Green Peace är en av de starkaste aktörerna för en bättre och mer hållbar värld. Även om vi inte ställer oss bakom allt deras mindre falanger gör tror vi på deras huvudsyften och mål!