Resurser för miljön

hållbar miljö

Naturvårdsverket är en bra och transparent myndighet som sköter sina uppdrag på ett exemplariskt sätt. Vi har ofta varit i kontakt med dem och har bara gott att säga.

Green Peace är en av de starkaste aktörerna för en bättre och mer hållbar värld. Även om vi inte ställer oss bakom allt deras mindre falanger gör tror vi på deras huvudsyften och mål!

Green Cross främjar miljösäkerhet genom samarbete med världens alla länder och mellan olika sektorer i samhället för ett globalt paradigmskifte i människans relation och ansvar till Moder Jord. Gör som Ebbot engagera dig i Green Cross.

Elkoll visar allt om förnyelsebar energi, såsom solcellspaneler och annan grön el. Mycket elinformation, exempelvis om hur man bättre använder sig energisnåla och hållbara produkter.

Hybridbilar ger er information om miljövänliga elbilar och hybrider, vart laddstolpar finns och produkter runtomkring.

Jordbruksverket har regler för certifiering för ekologisk produktion

Livsmedelsverket ger er mycket bra information om ekologisk mat.

ecocar