Intresset för viktnedgång har på senare tid skjutit i höjden. Detta beror i stor utsträckning att det blivit väldigt klart att folkhälsan inte riktigt är så bra som den borde. I tider då över hälften av den genomsnittliga befolkningen lider av...