Något som alltid varit ett faktum i kristider, är att människor blir smått hysteriska. Här handlar det om det reella och att inte veta vad som ska hända, eller kunna sia om framtiden. Detta brukar många gånger leda till att människor...